Over Ambulance Wens

Over Ambulance Wens

Ambulance Wens België vzw

VZW Ambulance Wens België is een vereniging die zich richt op het ambulancevervoer bij het vervullen van een laatste wens. Het gaat hier om wensen vervullen voor NIET MOBIELE palliatieve patiënten in België. Samen met een fijne, gemotiveerde groep collega’s, verpleegkundigen en ambulanciers trachten wij uw laatste wens met grote betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zorg te realiseren.

Onze organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk en kan daarom geen subsidies krijgen. De financiële middelen om deze wensen te verwezenlijken komen uitsluitend van giften, opbrengsten en donaties. Uw steun is enorm belangrijk voor ons! Al uw giften komen integraal terecht in onze werking, zonder tussenpersonen of andere verenigingen.

Onze missie

De missie van de stichting is om iedere terminale patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen.

Echter omdat er maar één wens de laatste kan zijn en we die graag aan iedere patiënt gunnen helpen we iedere patiënt maar één keer!

Dat is wat wij willen bereiken. Levenskwaliteit toevoegen aan die laatste periode, zodat een klein deel van de ellende even opzij gezet kan worden.